Naszerozwiązania

LEAN blisko biznesu

Akademia LEAN

Transformowanie ludzi, zespołów i procesów
w kierunku bycia LEAN!

LEAN w procesie

W odpowiedzi na biznesowy cel do osiągnięcia,
razem z zespołem, wdrażamy trwałą zmianę
w procesie.

LEAN Live!

Zespoły i liderzy po transformacji LEAN.
Poznaj i zainspiruj się !

Zawsze blisko biznesu

LEAN w procesach usługowych

LEAN w zespołach

Lean w zespole to skuteczna transformacja zespołu skoncentrowana na stawianiu celów, osiąganiu wyników, identyfikacji problemów oraz nauce systematycznego ich rozwiązywania.

Każda transformacja dopasowana jest do tempa i możliwości jej przeprowadzenia w zespole, i składa się z dwóch części: przygotowania zmiany – transformacji, a następnie uruchomienia i stabilizacji „nowego procesu”.

Naszą przewagą jest łączenie celów biznesowych z odpowiednim podejściem do wdrażania LEAN, wspartym wykorzystaniem właściwych narzędzi. W rezultacie już po miesiącu od wdrożenia, zespół może osiągnąć znaczącą poprawę wyników.

Podczas transformacji pracujemy w taki sposób aby największym beneficjentem był zespół i jego liderzy, dlatego całe zadanie ma również na celu trwałe przeniesienie umiejętności transformacji do zespołu i na liderów. Naszym sukcesem jest fakt, że po zakończeniu zadania, zespół i liderzy trwale utrzymują oraz rozwijają system.

View Details

LEAN Live!

Unikalna możliwość zobaczenia jak w rzeczywistości pracują zespoły które przeszły ścieżkę transformacji. Rozmowa z menedżerami, liderami oraz zespołem. Wymiana najlepszych praktyk i dzielenie się wiedzą. Jednym słowem – dzień pełen wrażeń – LEAN Live!

LEAN Live! to:

 • Prezentacja podejścia do wdrażania kultury i rozwiązań lean w organizacji o profilu usługowym
 • Poznanie business case, wdrożonych rozwiązań i kierunków transformacji zespołów
 • Wizyta w GEMBA, spotkanie z zespołem i liderem, uczestnictwo w spotkaniu odprawkowym, możliwość zadawania pytań liderom i zespołom
 • Obserwacje na gorąco, wymiana spostrzeżeń, podsumowanie spotkania, networking.
View Details

Akademia Lean

Transformacja pracowników, zespołów i procesów w kierunku Lean.

Tylko świadome swoich celów zespoły, są w stanie szybko identyfikować problemy w ich realizacji i skutecznie je eliminować. Wpływa to na ciągłe i przede wszystkim trwałe podnoszenie efektywności zespołu, które jest mierzone dodatkowymi przychodami, ograniczeniem kosztów lub wzrostem jakości.

Akademia LEAN to:

 • Ścieżka rozwoju kompetencji Lean dla lidera i zespołu – 10 tematycznych modułów,
 • Wprowadzenie zarządzania wizualnego w zespole i/lub procesie,
 • Wdrożenie standardu pracy lean lidera,
 • Zwiększenie samodzielności zespołu,
 • Wprowadzanie trwałych zmian do sposobu pracy zespołu poprzez wdrażanie eksperymentów w procesie,
 • Cykliczne badanie dojrzałości kultury lean,
 • Pełne wsparcie organizacyjne i merytoryczne – gotowe do wykorzystania narzędzia, wzory dokumentów, standardy pracy oraz know how, możliwe do zastosowania „od ręki”,
 • Proces certyfikacji zdobytych umiejętności i osiągniętych wyników,
 • Liga Lean dla najlepszy zespołów: wizyty referencyjne, spotkania z pasjonatami lean, konferencje lean, nagrody rzeczowe,
 • Szkolenia trenerów wewnętrznych – train the trainers,
 • Wsparcie doświadczonego konsultanta,
 • Wszystko oparte na czytelnych celach i KPI dla wszystkich uczestników jak i samej Akademii.

Akademia LEAN może być prowadzona zarówno jako samodzielny projekt jak również włączona w już istniejące działania LEAN i HR w organizacji.

Atrakcyjna propozycja rozwoju kadry menedżerskiej oraz źródło podnoszenia wyników operacyjnych w zespołach!

View Details

Kultura LEAN!

Czym jest kultura LEAN?

Tworzenie kultury lean angażuje każdego w dostrzeganie i odpowiednie działanie; dostrzeganie marnotrawstwa i jego usuwanie; kwestionowanie wszystkiego co jest wykonywane; działanie wyłącznie na faktach a nie na opiniach, wspólnymi siłami dla osiągnięcia wspólnych korzyści.

Audyt Dojrzałości Kultury LEAN to:

 • Zdefiniowanie Twojej kultury LEAN
 • Zebranie danych i przygotowanie rekomendacji
 • Wyznaczenie kierunku działania i określenie możliwości realizacji
 • Stały element oceny i sposób porównania osiąganych rezultatów
 • Sposób komunikacji i budowania zaangażowania

Oferta dla Ciebie:

 • Przeprowadzenie audytu dojrzałości kultury lean w Twojej organizacji zakończonego listą rekomendacji lub
 • Zbudowanie razem z Tobą twojego procesu badania i rozwoju kultury LEAN (RoadMapa działań LEAN)

Zaprojektuj badanie dojrzałości kultury i sprawdź jej poziom. Wyznacz kierunki i rozpocznij świadomy rozwój kultury LEAN w Twojej organizacji.

View Details

Usprawnianie procesów realizowanych zdalnie - czy to wogóle możliwe?

SIANNCO! PIERWSZA na POLSKIM rynku gra-symulacja procesu usługowego realizowanego zdalnie!

 

Uczestnicy wcielają się w rolę osób realizujących zdalny proces, grając ze swoich domów, przed swoimi komputerami!

Podczas gry wcielisz się w rolę członka zespołu realizującego proces zdalnej obsługi zleceń Klientów.  Będziesz miał okazję zgłaszać i wprowadzać usprawnienia do procesu. W rezultacie razem doprowadzicie do tego, że proces realizowany zdalnie będzie funkcjonował lepiej w obszarze jakości, czasu realizacji oraz efektywności.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, jeżeli:

 • Ty lub Twój zespół dostaliście polecenie pracy z domu,
 • W obecnej sytuacji pracujecie zdalnie i zastanawiasz się w jaki sposób poprawić efektywność procesu,
 • Szukasz inspiracji i konkretnego sposobu na optymalizację procesu: usługowego, administracyjnego lub HR realizowanego zdalnie,
 • Nie masz pomysłu, w którym miejscu rozpocząć i od czego zacząć działania usprawniające proces pracy zdalnej,
 • Do komunikacji między członkami zespołu wykorzystujesz popularne komunikatory, nie chcesz inwestować dodatkowych pieniędzy w oprogramowanie i nowe narzędzia,
 • Masz do zainwestowania około 4h czasu*,
 • Masz komputer z dostępem do Internetu, przeglądarkę, korzystasz z komunikatora,
 • (nie) masz znajomość lean management 😉

[*] – w zależności od sprawności pracy grupy, czas gry może być krótszy

 

Fabuła Gry

W związku z panującą sytuacją zarząd małej firmy pożyczkowej „SIANNCO” zdecydował, że procesy będą realizowane zdalnie przez pracowników z ich domów. Wraz z kolejnymi ograniczeniami gospodarczymi i pogarszającą się sytuacją finansową Klientów, zarząd postanowił wyjść im naprzeciw i przygotował ofertę prolongaty.

W firmie został wytypowany zespół do przygotowania procesu zdalnej obsługi wniosków Klientów o „wakacje kredytowe”. Szybko zaprojektowano procedurę i rozesłano pracownikom instrukcje.

Klienci właśnie zaczęli przysyłać pierwsze wnioski…

 

Gra ma charakter szkolenia, a zastosowane przez zespół metody oraz narzędzia można bezpośrednio przenieść do pracy z rzeczywistymi procesami.

Do gry SIANNCO zapiszesz się korzystając z formularza po prawej stronie ekranu

Jeżeli do gry chciałbyś zgłosić cały zespół daj znam znać na adres: wojciech.koziol@lean-team.pl

Piszą o NAS!

 • Odprawy zespołów /LEANCENTER/:

zapraszamy tutaj

 • LEANowa transformacja zespołu /Blog Krzysztofa Dobrowolskiego/:

zapraszamy tutaj

 • “Typowy” KAIZEN zespołu usługowego /Wojtek Kozioł i Grzegorz Kuszneruk – LinkedIn/:

zapraszamy tutaj

 • Kaskadowanie celów i transformacja zespołu /Grzegorz Kuszneruk – LinkedIn/:

zapraszamy tutaj

View Details

O Lean TEAM

Zajmujemy się podnoszeniem efektywności zespołów i procesów angażując wszystkich pracowników w ciągłe poszukiwania i eliminowanie marnotrawstwa. Specjalizujemy się w optymalizacji procesów usługowych, wszędzie tam gdzie aktywne zespoły i liderzy mierzą się, m.in. :

 • Nagromadzeniem pracy w kolejkach
 • Niezadowalającym czasem obsługi
 • Nadgodzinami
 • Brakiem ścieżki rozwoju zawodowego
 • Nieustanie zmieniającymi się priorytetami
 • Nerwowym poszukiwaniem zasobów do realizacji zadań
 • Reklamacjami klientów i odczuwalnie złą jakością
 • Brakiem czasu na szkolenia
 • Brakiem czasu na doskonalenie procesu!
W co wierzymy!

3 filary naszego podejścia!

Zespoły

W tworzenie efektywnych zespołów jako podstawy budowy kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach. Nieustanny rozwój ludzi i zespołów.

Liderzy

W zmianę funkcji liderów z administracyjnej na przywódczą. Wierzymy, że głęboka zmiana kultury organizacyjnej w zespole wynika przede wszystkim z zaangażowania i świadomości lidera.

Policzalne efekty naszych działań

Skupiamy się na tworzeniu wartości dodanej mierzonej oszczędnościami, dodatkowymi przychodami a dodatkowo wspieramy się badaniem poziomu dojrzałości kultury Lean oraz satysfakcji wszystkich zaangażowanych w lean.

42

Liderzy i zespoły

10

Lean LIVE

5

Obszary biznesowe

Kontakt

Telefon
Wojciech Kozioł : +48 509 438 202
Grzegorz Kuszneruk : +48 606 224 104