Naszerozwiązania

LEAN blisko biznesu

Akademia LEAN

Transformowanie ludzi, zespołów i procesów
w kierunku bycia LEAN!

LEAN w procesie

W odpowiedzi na biznesowy cel do osiągnięcia,
razem z zespołem, wdrażamy trwałą zmianę
w procesie.

LEAN Live!

Zespoły i liderzy po transformacji LEAN.
Poznaj i zainspiruj się !

Zawsze blisko biznesu

LEAN w procesach usługowych

LEAN w zespołach

Lean w zespole to skuteczna transformacja zespołu skoncentrowana na stawianiu celów, osiąganiu wyników, identyfikacji problemów oraz nauce systematycznego ich rozwiązywania.

Każda transformacja dopasowana jest do tempa i możliwości jej przeprowadzenia w zespole, i składa się z dwóch części: przygotowania zmiany – transformacji, a następnie uruchomienia i stabilizacji „nowego procesu”.

Naszą przewagą jest łączenie celów biznesowych z odpowiednim podejściem do wdrażania LEAN, wspartym wykorzystaniem właściwych narzędzi. W rezultacie już po miesiącu od wdrożenia, zespół może osiągnąć znaczącą poprawę wyników.

Podczas transformacji pracujemy w taki sposób aby największym beneficjentem był zespół i jego liderzy, dlatego całe zadanie ma również na celu trwałe przeniesienie umiejętności transformacji do zespołu i na liderów. Naszym sukcesem jest fakt, że po zakończeniu zadania, zespół i liderzy trwale utrzymują oraz rozwijają system.

View Details

LEAN Live!

Unikalna możliwość zobaczenia jak w rzeczywistości pracują zespoły które przeszły ścieżkę transformacji. Rozmowa z menedżerami, liderami oraz zespołem. Wymiana najlepszych praktyk i dzielenie się wiedzą. Jednym słowem – dzień pełen wrażeń – LEAN Live!

LEAN Live! to:

 • Prezentacja podejścia do wdrażania kultury i rozwiązań lean w organizacji o profilu usługowym
 • Poznanie business case, wdrożonych rozwiązań i kierunków transformacji zespołów
 • Wizyta w GEMBA, spotkanie z zespołem i liderem, uczestnictwo w spotkaniu odprawkowym, możliwość zadawania pytań liderom i zespołom
 • Obserwacje na gorąco, wymiana spostrzeżeń, podsumowanie spotkania, networking.
View Details

LEANTERIM MANAGER

Kim jest LM?

To oddelegowany na pełen etat konsultant / lean manager realizujący wspólnie z pracownikami Klienta ustalony zakres projektu.

Jakie są nadrzędne cele LM?

 • Poprawa wyników biznesowych wskazanego zespołu lub procesu
 • Transfer wiedzy i trwałe osadzenie umiejętności związanych z wykorzystaniem metod lean management do poprawy wyników
 • Wykształcenie osób, które w przyszłości będą stanowiły centrum kompetencji i będą mogły samodzielnie uruchamiać kolejne projekty w organizacji i prowadzić liderów zespołów przez zmianę.

Ile to kosztuje?

Opłata jest zryczałtowana, za czas pracy. Umowa B2B. Stawka menedżerska.

A co z rezultatem i wynikami?

Kryteria sukcesu ustalane są na początku realizowanego zadania. Opłata za usług LM może być częściowo uzależniona od osiągnięcia określonych wyników biznesowych lub realizację danego zakresu prac.

Ile to trwa?

Typowy zakres działań lean, skutkujący widocznymi efektami dla procesu oraz pracowników realizowany jest w czasie do 3 miesięcy. Jednakże na ostateczny czas realizacji oraz powodzenie przedsięwzięcia wpływać może wiele czynników, np. zmiany organizacyjne, sposób prowadzenia komunikacji, zaangażowanie kadry zarządzającej, choroby, zwolnienia, urlopy, lockdown, etc.

Kiedy zobaczę pierwsze rezultaty działań?

W zależności od zakresu projektu, z dotychczasowej praktyki, wynika że jest to około 1,5 – 2 miesięcy.

Dlaczego już po 1,5 miesiąca skoro wcześniej napisaliście że do 3 miesięcy? Gdzie podziało się 1,5 mca?

Pierwsze pozytywne wyniki wywołane zmianami w procesach oraz w sposobie zarządzania pojawiają się po ok. 6 tygodniach od rozpoczęcia prac. W celu osiągnięcia trwałej zmiany potrzebujemy kolejnych 6 tygodni na stabilizację i standaryzację procesu.

Jakich efektów mam się spodziewać?

W zależność od ustalonych kryteriów mogą to być:

 • skrócenie czasu obsługi
 • wzrost satysfakcji klientów
 • poprawa jakość
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • obniżenie kosztów
 • inne, ustalone z klientem, specyficzne dla prowadzonej działalności.

Zależy mi na utrzymaniu uzyskanych rezultatów?

W końcowej fazie działań z procesem implementowane są metody i narzędzia standaryzujące i utrwalające osiągniętą zmianę. Jednakże w wielu przypadkach może okazać się że korzystniejszy efekt uzyskamy wzmacniając zmianę regularnymi przeglądami obszaru.

Dlatego możesz skorzystać z usługi opieki poprojektowej LM w zależności od potrzeb i możliwości:

 • Regularny audyt prowadzony przez LM w określonych odstępach czasu zakończony oceną sytuacji oraz rekomendacjami (np. 1-2 dni na miesiąc/kwartał). W zależności od potrzeb pakiet 2-4-6 audytów w zryczałtowanej cenie.
 • Rekomendacje i wsparcie projektowe w realizacji rekomendacji. Pakiet 2-4-6 audytów wraz z 5 lub 10 dniówkami konsultanta przy każdym z audytów, w stałej zryczałtowanej cenie.

Zrealizowaliśmy projekt i co dalej?

W zależności od sytuacji możemy:

 • rozszerzyć zakres działania o kolejne obszary do wdrożenia,
 • zamrozić dalsze działania do czasu pojawienia się bardziej sprzyjających okoliczności,
 • rozpocząć etap opieki LM celem monitorowania osiągniętych rezultatów;
 • zawiesić współpracę.

Dlaczego miałbym korzystać z usług LM?

 • 100% dostępność, etatowy full time
 • Umówiony, jasny dla wszystkich i konkretny zakres prac
 • Ustalony harmonogram działań
 • Określone kryteria sukcesu
 • Zdefiniowany success fee
 • Stała miesięczna opłata za usługi lean bez ukrytych kosztów
 • Możliwość elastycznego rozszerzania zakresu jak i zakończenia projektu
 • Opieka po zakończeniu działań

Więcej informacji? Pisz śmiało:
wojciech.koziol@lean-team.pl
grzegorz.kuszneruk@lean-team.pl

View Details

Akademia Lean

Transformacja pracowników, zespołów i procesów w kierunku Lean.

Tylko świadome swoich celów zespoły, są w stanie szybko identyfikować problemy w ich realizacji i skutecznie je eliminować. Wpływa to na ciągłe i przede wszystkim trwałe podnoszenie efektywności zespołu, które jest mierzone dodatkowymi przychodami, ograniczeniem kosztów lub wzrostem jakości.

Akademia LEAN to:

 • Ścieżka rozwoju kompetencji Lean dla lidera i zespołu – 10 tematycznych modułów,
 • Wprowadzenie zarządzania wizualnego w zespole i/lub procesie,
 • Wdrożenie standardu pracy lean lidera,
 • Zwiększenie samodzielności zespołu,
 • Wprowadzanie trwałych zmian do sposobu pracy zespołu poprzez wdrażanie eksperymentów w procesie,
 • Cykliczne badanie dojrzałości kultury lean,
 • Pełne wsparcie organizacyjne i merytoryczne – gotowe do wykorzystania narzędzia, wzory dokumentów, standardy pracy oraz know how, możliwe do zastosowania „od ręki”,
 • Proces certyfikacji zdobytych umiejętności i osiągniętych wyników,
 • Liga Lean dla najlepszy zespołów: wizyty referencyjne, spotkania z pasjonatami lean, konferencje lean, nagrody rzeczowe,
 • Szkolenia trenerów wewnętrznych – train the trainers,
 • Wsparcie doświadczonego konsultanta,
 • Wszystko oparte na czytelnych celach i KPI dla wszystkich uczestników jak i samej Akademii.

Akademia LEAN może być prowadzona zarówno jako samodzielny projekt jak również włączona w już istniejące działania LEAN i HR w organizacji.

Atrakcyjna propozycja rozwoju kadry menedżerskiej oraz źródło podnoszenia wyników operacyjnych w zespołach!

View Details

Kultura LEAN!

Czym jest kultura LEAN?

Tworzenie kultury lean angażuje każdego w dostrzeganie i odpowiednie działanie; dostrzeganie marnotrawstwa i jego usuwanie; kwestionowanie wszystkiego co jest wykonywane; działanie wyłącznie na faktach a nie na opiniach, wspólnymi siłami dla osiągnięcia wspólnych korzyści.

Audyt Dojrzałości Kultury LEAN to:

 • Zdefiniowanie Twojej kultury LEAN
 • Zebranie danych i przygotowanie rekomendacji
 • Wyznaczenie kierunku działania i określenie możliwości realizacji
 • Stały element oceny i sposób porównania osiąganych rezultatów
 • Sposób komunikacji i budowania zaangażowania

Oferta dla Ciebie:

 • Przeprowadzenie audytu dojrzałości kultury lean w Twojej organizacji zakończonego listą rekomendacji lub
 • Zbudowanie razem z Tobą twojego procesu badania i rozwoju kultury LEAN (RoadMapa działań LEAN)

Zaprojektuj badanie dojrzałości kultury i sprawdź jej poziom. Wyznacz kierunki i rozpocznij świadomy rozwój kultury LEAN w Twojej organizacji.

View Details

Usprawnianie procesów realizowanych zdalnie - czy to wogóle możliwe?

$IANNCO! PIERWSZA na POLSKIM rynku gra-symulacja procesu usługowego realizowanego zdalnie!

Zapoznaj się z opisem na naszej stronie a po szczegóły zapraszamy na www.siannco.pl

Uczestnicy wcielają się w rolę osób realizujących zdalny proces, grając ze swoich domów, przed swoimi komputerami!

Podczas gry wcielisz się w rolę członka zespołu realizującego proces zdalnej obsługi zleceń Klientów.  Będziesz miał okazję zgłaszać i wprowadzać usprawnienia do procesu. W rezultacie razem doprowadzicie do tego, że proces realizowany zdalnie będzie funkcjonował lepiej w obszarze jakości, czasu realizacji oraz efektywności.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, jeżeli:

 • Ty lub Twój zespół dostaliście polecenie pracy z domu,
 • W obecnej sytuacji pracujecie zdalnie i zastanawiasz się w jaki sposób poprawić efektywność procesu,
 • Szukasz inspiracji i konkretnego sposobu na optymalizację procesu: usługowego, administracyjnego lub HR realizowanego zdalnie,
 • Nie masz pomysłu, w którym miejscu rozpocząć i od czego zacząć działania usprawniające proces pracy zdalnej,
 • Do komunikacji między członkami zespołu wykorzystujesz popularne komunikatory, nie chcesz inwestować dodatkowych pieniędzy w oprogramowanie i nowe narzędzia,
 • Masz do zainwestowania około 4h czasu*,
 • Masz komputer z dostępem do Internetu, przeglądarkę, korzystasz z komunikatora,
 • (nie) masz znajomość lean management 😉

[*] – w zależności od sprawności pracy grupy, czas gry może być krótszy

Gra ma charakter szkolenia, a zastosowane przez zespół metody oraz narzędzia można bezpośrednio przenieść do pracy z rzeczywistymi procesami.

Zapraszamy na www.siannco.pl

Piszą o NAS!

 • Doskonalenie procesów biurowych z wykorzystaniem programu iGrafx, webinar na youtube: /Jacek Kukiz/:

zapraszamy tutaj

 • Podnoszenie efektywności zespołów, webinar na youtube /Krzysztof Dobrowolski/:

zapraszamy tutaj

 • Odprawy zespołów, artykuł /LEANCENTER/:

zapraszamy tutaj

 • LEANowa transformacja zespołu, wizyta w gemba i ocena rezultatów wdrożenia, wpis na blogu /Blog Krzysztofa Dobrowolskiego/:

zapraszamy tutaj

 • „Typowy” KAIZEN zespołu usługowego, artykuł na LinkedIn /Wojtek Kozioł i Grzegorz Kuszneruk – LinkedIn/:

zapraszamy tutaj

 • Kaskadowanie celów i transformacja zespołu /Grzegorz Kuszneruk – LinkedIn/:

zapraszamy tutaj

View Details

O Lean TEAM

Zajmujemy się podnoszeniem efektywności zespołów i procesów angażując wszystkich pracowników w ciągłe poszukiwania i eliminowanie marnotrawstwa. Specjalizujemy się w optymalizacji procesów usługowych, wszędzie tam gdzie aktywne zespoły i liderzy mierzą się, m.in. :

 • Nagromadzeniem pracy w kolejkach
 • Niezadowalającym czasem obsługi
 • Nadgodzinami
 • Brakiem ścieżki rozwoju zawodowego
 • Nieustanie zmieniającymi się priorytetami
 • Nerwowym poszukiwaniem zasobów do realizacji zadań
 • Reklamacjami klientów i odczuwalnie złą jakością
 • Brakiem czasu na szkolenia
 • Brakiem czasu na doskonalenie procesu!
W co wierzymy!

3 filary naszego podejścia!

Zespoły

W tworzenie efektywnych zespołów jako podstawy budowy kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach. Nieustanny rozwój ludzi i zespołów.

Liderzy

W zmianę funkcji liderów z administracyjnej na przywódczą. Wierzymy, że głęboka zmiana kultury organizacyjnej w zespole wynika przede wszystkim z zaangażowania i świadomości lidera.

Policzalne efekty naszych działań

Skupiamy się na tworzeniu wartości dodanej mierzonej oszczędnościami, dodatkowymi przychodami a dodatkowo wspieramy się badaniem poziomu dojrzałości kultury Lean oraz satysfakcji wszystkich zaangażowanych w lean.

42

Liderzy i zespoły

10

Lean LIVE

5

Obszary biznesowe

Kontakt

Telefon
Wojciech Kozioł : +48 509 438 202
Grzegorz Kuszneruk : +48 606 224 104